Συντονιστής

EDUCOMMART – Σημείο Συνάντησης, Εκπαίδευσης και Δημιουργίας

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΜΚΟ)
Aθήνα, Ελλάδα

Σε συνεργασία με τον Δήμο:

Δήμος Κηφισιάς, Ελλάδα

Εταίροι

Miteinander in Europa e. V.

Λούνεμπουργκ, Γερμανία

Σε συνεργασία με τον Δήμο:

Πόλη Λούνεμπουργκ, Γερμανία

UCHEBNA RABOTILNITSA EVROPA SDRUZHENIE

Πλέβεν, Βουλγαρία

Σε συνεργασία με τον Δήμο:

Πόλη Πλέβεν, Βουλγαρία


Σε συνεργασία με τον Δήμο:

Πόλη Τιμισοάρα, Ρουμανία

Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.