ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πλέβεν, Βουλγαρία

ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η Διεθνής Εκδήλωση στην Πλέβεν θα πραγματοποιηθεί στις: 28/ – 29/09/2022

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

EUROPE – DIVERSITY AND UNITY

Secondary School for Foreign Language Teaching, Pleven | 29 April 2021

On 29 April 2021, the Profiled Secondary School for Foreign Language Teaching in Pleven - School Ambassador of the European Parliament, hosted the much sought-after face-to-face event in the framework of the project "UNITY" of the "Teaching Workshop Europe". More than 20 9th grade students took part in a disscussion workshop entitled "Europe - Diversity and UNITY", which was held in compliance with all anti-epidemiological measures.

The young people learned about the history of the continent that went through wars and disputes - from the Middle Ages to the beginning of the 20th century, the ideas of the Bulgarian Nikola Dimkov were mentioned.

The chairperson of Lewke (Lehrwerkstatt Europa), Mrs. Penka Spasova, informed the pupils about the project goals of UNITY. With Ms. Vateva (Bulgarian journalist), stories and experiences related to democratic processes and changes, the challenges for Europe in a pandemic, the unification of Europe and the concrete achievements that create a sense of solidarity were shared.

The participants were asked elaborated questions from the project survey, to which they responded with curiosity and stimulation. In this context, the pupils reported on their participation in the election of Junior Ambassadors in their school and the European Parliament's "Euroschool" initiative, which took place online on 12 March 2021. The participants were welcomed by the President of the European Parliament David Sasoli and then took part in a discussion with the Vice-President of the European Parliament Katarina Barli on the topic "Strengthening EU solidarity in emergency situations: do we need to get more involved?”

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Essays

"UNITY in the diversity of EUROPE" by Karolina Vladimirova Stoyanova, Pernik
"United in Diversity My thoughts" by Sally Omar Saad, Novi Iskar
"UNITY in the diversity of EUROPE" by Andrey Petrakiev, Ruse

Read as PDFPoems

"Europe for me" by Maria Rangelova, Pleven

Read as PDF

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Unity with "Ode to Joy"

On 21 April 2021, the coveted "live" event took place as part of the "UNITY" project of the "Teaching Workshop Europe". More than 80 8th and 10th grade students of the Panayot Pipkov National School of Arts in Pleven participated in a witness workshop entitled "Europe – Diversity and UNITY", which took place in the Bozhko Shoikov- Concert Hall of the school in compliance with all anti-epidemic measures.

The young people learned through a presentation about the long history of the old continent, which went through wars and disputes – from the Middle Ages to the beginning of the 20th century, while during this time ideas were awakened for a voluntary union, assembly, a council of rulers and a court to settle the disputes, for the European United States and finally – for the Permanent World Council according to the idea of the Bulgarian Nikola Dimkov.

The famous opera singer Lyubomir Dyakovski, director of the Pleven Philharmonic Orchestra, honorary citizen of Pleven, shared interesting facts from his personal biography: how he had the opportunity to travel through Europe at the age of 19, his impressions of the Berlin Wall and of experiences and tragedies he was given by his German colleagues. He also told interesting facts about the anthem of Europe. Finally, he challenged the audience with a question about the connection between the anthem, Karajan and the CD. The Chairperson of the Board of Directors of "Lehrwerkstatt Europa", Penka Spasova, shared the aims of the project and welcomed the students, wishing them to be Europeans always and in everything. At the end of the event, there was a choir and music performance to the anthem of Europe, accompanied by a string orchestra of pupils from 5th to 8th grade of the National School of Arts "Panayot Pipkov".


ΤΟ ΠΛΕΒΕΝ ΤΡΑΓΟΥΔΑ

ΓΚΑΛΟΠ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ/
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΓΚΑΛΟΠ

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.